Általános szerződési feltételek

A VitaMedia Online Store Kft.
vevőinformációi és Általános Szerződési Feltételei.

A. Vevőinformációk

I. Az ajánlattevőre vonatkozó információk

VitaMedia Online Store Kft.
Székhely: 1036 – Budapest, Kolosy tér 5-6.
Üzlet: 1024 – Budapest, Retek utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-325388
EU adószám: HU26347097
Adószám: 26347097-2-41

Kommunikációs adatok:
Telefon: 06 20 54 80 652
E-mail: info@vitaprint.hu
Internet: www.vitaprint.hu

 

B. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Általános rész

(1) A VitaMedia Online Store Kft., székhely: Kolosy tér 5-6. Budapest 1036. (a
továbbiakban: VitaPrint) vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékeket, valamint
egyéb nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket kínál fogyasztók, vállalkozók
és magán-, ill. közjogi személyek részére.
(2) A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a vitaprint.hu internetes
portálon keresztül létrejött valamennyi megrendelésre, amennyiben a Felek nem
kötnek olyan értelmű külön szerződést, amely kizárja a jelen Általános Szerződési
Feltételek alkalmazását. A fogyasztókkal, vállalkozókkal és közjogi személyekkel
folytatott üzleti forgalomban a jelen ÁSZF érvényes valamennyi jövőbeli üzleti
kapcsolatra is, akkor is, ha arra nem történik ismételten nyomatékos utalás.
Amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg másként, a jelen Általános
Szerződési Feltételek akkor is érvényesek a VitaMedia Online Store Kft. és a
vállalkozók, ill. jogi személyek közötti üzleti forgalomra, ha ezek a vállalkozók és
jogi személyek saját általános szerződési feltételekkel rendelkeznek. Ha a VitaMedia
Online Store Kft. olyan írásra hivatkozik, amely a másik fél szerződési feltéteit
tartalmazza vagy azokra utal, az még nem jelenti azt, hogy egyet is ért azon
szerződési feltételek érvényességével.

§ 2 Fogalommeghatározás

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében
1. a „vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek“ olyan nyomdai termékek,
amelyek esetében a megrendelő a vitaprint.hu internetes portálon kínált kialakítási
lehetőségek alapján maga határozza meg az adott termék kialakítását, ilyenek például
a névjegykártyák, szórólapok, képeslapok és poszterek, beleértve a textil- és
fotótermékeket is;
2. a „nyomtatványok“ olyan nyomtatott tárgyak, amelyek esetében a megrendelő egy
adott kialakítású terméket rendel meg, beleértve a textil- és fotótermékeket is;
3. a „nyomtatási segédeszközök“ olyan áruk és tárgyak, amelyek a nyomtatáshoz
szükségesek lehetnek, ilyenek például a papírok, festékek és lakkok;
4. „fogyasztó“: természetes személy, aki olyan célból köt szerződést, amely sem
üzleti, sem saját ipari tevékenységébe nem számítható bele;
5. a „vállalkozó“ olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyi
társaság, aki/amely a szerződés megkötésekor üzleti vagy saját ipari tevékenységet
folytat. A jogképes társaság olyan személyi társaság, amely saját nevében jogokat
szerezhet és kötelezettségeket vállalhat;
6. „közjogi személy“: minden köztestület, közintézmény vagy közalapítvány;
7. „szolgáltatás“: mindenfajta teljesítés, különösen szolgáltatás és mellékszolgáltatás,
valamint szállítás és vállalkozói termék szállítása;
8. „regisztráció:“ bejelentkezés a vitaprint.hu portál időben nem korlátozott
használatára felhasználói fiók létrehozásával;
9. „bejelentkezés vendégként“: egy adott megrendelés futamidejére szóló
bejelentkezés a(z) vitaprint.hu oldalra, felhasználói fiók létrehozása nélkül;
10. „jelszó“: a felhasználó által létrehozott szám- és/vagy betűkombináció, amely a
sikeres regisztrációt vagy a vendégként történt bejelentkezést követően az e-mail
címmel együtt lehetővé teszi szolgáltatások megrendelését a vitaprint.hu oldalon
keresztül;
11. „felhasználói fiók“: a Vevő internetes fiókja, amelyhez e-mail címe és jelszava
megadásával fér hozzá;
12. „screenproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok
digitális próbanyomata, a későbbi nyomtatási eredmény színazonos szimulációja;
13. „paperproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok
DIN ISO 12647 minőségi szabvány szerint elkészített digitális nyomata;
14. „munkanapok“: a hét napjai hétfőtől péntekig, a törvényes ünnepnapok
kivételével;
15. „szokásos hivatali idők“: Hétfő - Péntek 10 – 18 óráig.
16. „vevők“: fogyasztók, vállalkozók és közjogi személyek összefoglaló neve.

§ 3 Regisztráció és vendégként történő bejelentkezés

(1) A VitaMedia Online Store Kft. szolgáltatásai kizárólag a vitaprint.hu portálon való
regisztrációval vagy vendégként történő bejelentkezéssel vehetők igénybe. A
regisztráció a szükséges adatok megadásával történik egy arra szolgáló online
űrlapon. A regisztráció a „Regisztráció befejezése“ gombra való kattintással ér véget.
A sikeres regisztrációval a Vevő tartós felhasználói fiókot hoz létre. A vendégként
történő bejelentkezéssel a Vevő tartós regisztráció nélkül veheti igénybe a VitaMedia
Online Store Kft. szolgáltatásait.
(2) A vendégként történő bejelentkezéshez a Vevő megad egy e-mail címet, amely a
megrendelése teljes futamideje alatt érvényes marad. Vendégként történő további
bejelentkezések esetén újból meg kell adnia az adatokat.
(3) A megadott adatok helyességéért a VitaMedia Online Store Kft. szolgáltatásait
igénybe vevő Vevő felel.
(4) A Vevő köteles a megadott adatok változásairól haladéktalanul, de legkésőbb két
napon belül értesíteni a VitaMedia Online Store Kft.-t.
(5) A VitaMedia Online Store Kft. jogosult a Vevő regisztrációját vagy vendégként
történő bejelentkezését indoklás nélkül elutasítani, ha a Vevő nem adja meg a
szükséges adatokat vagy nem fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

§ 4 A szerződéskötés technikai lebonyolításával kapcsolatos információk

(1) A Vevő megrendelései kizárólag a VitaMedia Online Store Kft. honlapján
keresztül bonyolíthatók. A megrendelés elküldésével a Vevő ajánlatot tesz a
VitaMedia Online Store Kft. cégnek. A Vevő és a VitaMedia Online Store Kft. A
vitaprint.hu oldalán kiválasztja, ill. kialakítja a vevőspecifikáció szerint nyomtatott
termékeket vagy kiválasztja a kívánt nyomtatványokat és nyomtatási
segédeszközöket, valamint megadja a megrendeléshez szükséges adatokat.
(2) A Vevő a megfelelő gomb megnyomásával megtekintheti és kinyomtathatja a
kívánt termék leírását. Az adott termékre vonatkozó egyedi árak is megtekinthetők. A
megfelelő gomb megnyomásával a Vevő kinyomtathat egy kötelezettség nélküli
ajánlatot.
(3) Az ezután megjelenő megrendelési oldalon a Vevő még egyszer alaposan
ellenőrizheti a megadott jellemzőket és adatokat, majd megteheti a kötelező,
költségtérítéses megrendelést a „Vásárlás“ gomb megnyomásával. A „Vásárlás“
gomb megnyomása után már nem módosíthatja a megrendelést.
(4) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő az ablak bezárásával bármikor
befejezheti a megrendelési folyamatot. Ezen kívül a „Vásárlás“ gomb megnyomása
előtt a Vevő a honlap utasításai szerint módosíthatja a megrendelést.
(5) A fizetésre és a szállításra vonatkozó részletek a „Vásárlás“ gomb megnyomása
előtt a fizetési mód (banki átutalás, beszedési megbízás) és a kiszállítás fajtájának
kiválasztásával adhatók meg. Ha a Vevő a beszedési megbízást vagy a SEPAmegbízást
választja, hozzá kell járulnia a fizetendő összegnek a számlájáról történő
leemeléséhez. Ehhez ki kell nyomtatnia a „Banki lehívási megbízás/SEPA beszedési
megbízás“ című oldalt, és azt kitöltve és aláírva, eredeti példányban el kell juttatnia a
VitaMedia Online Store Kft. -hoz, vagy a megrendelési folyamat során az erre
szolgáló helyen meg kell adnia a hozzájárulását. Az áru feladására csak akkor kerül
sor, ha a Vevő hozzájárulása a VitaMedia Online Store Kft. birtokában van. A
beszedési megbízás összegéről és időpontjáról a Vevő legkésőbb egy nappal az
esedékességi határidő előtt előzetes tájékoztatást kap.
(6) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevőnek igazolnia kell, hogy elolvasta a
VitaMedia Online Store Kft. vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit. Az
igazolás az erre szolgáló mezőre való kattintással történik, ezzel igazolja a Vevő az
Általános Szerződési Feltételek elfogadását. A VitaMedia Online Store Kft.
vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit a „Vásárlás“ gomb megnyomása
előtt el is mentheti a Vevő.
(7) A kötelező szerződéskötésre a megrendelésnek a VitaMedia Online Store Kft.
részéről történő elfogadásával kerül sor. Az elfogadás a megrendelés e-mailben való
visszaigazolásával történik meg a VitaMedia Online Store Kft. részéről. A szerződés
akkor jön létre a Felek között, ha a VitaMedia Online Store Kft. visszaigazolja a
megrendelést.

§ 5 A szerződésre vonatkozó információk

(1) A szerződés nyelve kizárólag a magyar nyelv. A VitaMedia Online Store Kft.
kizárólag Magyarország területén belül szállít. A szerződéses kötelezettségekre és a
garanciára vonatkozó részleteket a VitaMedia Online Store Kft. Általános Szerződési
Feltételei szabályozzák.
(2) Adatvédelemre vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon adatvédelmi
munkatársunkhoz: Név: Élő-Kazinczy Anna Edit
VitaMedia Online Store Kft.
1036 – Budapest, Kolosy tér 5-6.
E-mail: info@vitaprint.hu
Telefon: 06 20 54 80 652
(3) A VitaMedia Online Store Kft. a fájl megnyitásához csak egy szöveges fájlok
megjelenítésére alkalmas programra van szükség.

§ 6 Ügyfélkommunikáció

(1) A VitaMedia Online Store Kft. és a vevők közötti kommunikáció alapvetően emailben
történik az alábbi e-mail címen: info@vitaprint.hu
(2) A Vevő egyéni módon biztosítja az e-mailek fogadását. A regisztrációval vagy a
vendégként történő bejelentkezéssel egy időben köteles megadni egy érvényes e-mail
címet. Köteles továbbá ellenőrizni, hogy az e-mailek beérkeznek-e e-mail címére. A
Vevő haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül köteles értesíteni a VitaMedia
Online Store Kft.-t minden e-mailcím-változásról. Ő felel mindazokért a károkért,
amelyek a változásbejelentés elmulasztása miatt a VitaMedia Online Store Kft.-t érik.
Nem hajthat végre olyan beállításokat levelezőprogramján vagy postafiókján,
amelyek megakadályozzák az e-mailek fogadását vagy azt eredményezik, hogy nem
látja a beérkező emaileket, mert például spam-mappába helyezi azokat a program. A
Vevő felel az e-mailek beérkezéséért a levelezőprogram megadott postafiókjába.
(3) A fentiek sérelme nélkül a szöveges formában, írásban, szóban vagy telefonon
folytatott kommunikáció is lehetséges.

§ 7 Szerződéskötés

(1) A megrendeléshez a Vevő először kiválaszt egy terméket. Vevőspecifikációk
szerint nyomtatott termékek esetén a vitaprint.hu internetes portálon kínált kialakítási
lehetőségek alapján meghatározza a kívánt termék kialakítását, majd kitölti a
megjelenő online űrlapot, az ezt követő áttekintő oldalon ellenőrzi az általa megadott
adatok helyességét, és végül a „Vásárlás“ gomb megnyomásával lezárja a
megrendelési folyamatot. A megrendelés lezárásával a Vevő kötelező ajánlatot tesz a
VitaMedia Online Store Kft.-nek.
(2) A Vevő az ajánlat (megrendelés) leadását követő második munkanap végéig kötve
van az ajánlathoz. A szerződéskötés és ezzel együtt az egyes szolgáltatásokra
vonatkozó szerződéses kötöttség akkor jön létre, ha a VitaMedia Online Store Kft.
nyomatékosan elfogadja az ajánlatot a megrendelés e-mailben történő
visszaigazolásával.
(3) A Vevő bármikor megszakíthatja a megrendelési folyamatot a böngészőablak
bezárásával. A megrendelés véglegesítése előtt megjelenő áttekintő oldalon a Vevő
még egyszer ellenőrizheti, hogy nincsenek-e beviteli hibák az adataiban. Ha hibát
talál, a „Megrendelés módosítása“ gomb megnyomásával javíthatja azt.
(4) A szerződéskötésre kizárólag a magyar nyelv használható. A VitaMedia Online
Store Kft. elmenti a megrendelést, és a visszaigazoló e-maillel együtt megküldi a
Vevőnek. A dokumentumok elvesztése esetén a VitaMedia Online Store Kft. a
felmerülő költségek megtérítése ellenében a Vevő írásbeli kérésére másolatot küldhet
a dokumentumokról vagy e-mailben megküldheti azokat a Vevőnek.

§ 8 Visszavonási jog

I. A visszavonási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg.
(1) A fogyasztónak jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül visszavonni a
szerződést. A visszavonási jog tizennégy napig áll fenn attól a naptól számítva,
amikor a Vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a
szállító, birtokába vette az árukat.
(2) Ha a szerződés több árut foglal magában, amelyek megrendelése egy egységes
megrendelés keretében történt, de szállításuk külön történik, a visszavonási határidő
tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó vagy egy általa
megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az utolsó
árut.
(3) Visszavonási joga gyakorlásához a fogyasztónak nyilatkoznia kell, elsősorban emailben
vagy a következő címen:
VitaMedia Online Store Kft.
1036 – Budapest, Kolosy tér 5-6.
Telefon: 06 20 54 80 652
E-mail: info@vitaprint.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatos visszavonási jog kizárólag a fogyasztó döntésére
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél, telefax vagy e-mail)
útján gyakorolható. A fogyasztó használhatja ehhez a mellékelt Visszavonási
formanyomtatványt, de az nem kötelező. A visszavonási határidő betartásához
elegendő, ha a fogyasztó a visszavonási jog gyakorlására vonatkozó értesítést a
visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

II. A visszavonás következményei
(1) Ha a fogyasztó visszavonja a jelen szerződést, a VitaMedia Online Store Kft.
köteles visszafizetni a fogyasztótól kapott minden összeget, beleértve a szállítási
költségeket is (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek akkor merülnek fel,
ha a fogyasztó az általunk kínált legkedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási
módot választ), mégpedig haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított
tizennégy napon belül, amikor a fogyasztónak a szerződés visszavonásáról szóló
értesítése beérkezett a VitaMedia Online Store Kft. A VitaMedia Online Store Kft.
ugyanazt a fizetőeszközt használja a visszafizetéshez, amelyet a fogyasztó használt az
eredeti tranzakció lebonyolításánál, kivéve ha nyomatékosan más fizetőeszközben
állapodtak meg a Felek. A VitaMedia Online Store Kft. semmiféle díjat nem számít
fel a fogyasztónak a visszafizetésért. A VitaMedia Online Store Kft. mindaddig
megtagadhatja a visszafizetést, amíg nem kapja vissza az árukat, attól függően, hogy
mi a legkorábbi időpont.
(2) A fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított
tizennégy napon belül, amikor értesítette a VitaMedia Online Store Kft.-t a szerződés
visszavonásáról, visszaküldeni vagy átadni az árukat a VitaMedia Online Store Kft.
részére. A határidő betartása akkor teljesül, ha a fogyasztó a tizennégy napos határidő
lejárta előtt elküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségei a
fogyasztót terhelik. A csomagküldeményként nem feladható áruk elszállítása a
VitaMedia Online Store Kft. költségére történik.
(3) A Vevő csak akkor köteles megtéríteni az áruk esetleges értékvesztésének
költségeit, ha az értékvesztés olyan bánásmód miatt keletkezett, amelyre nem lett
volna szükség az áruk minőségének, tulajdonságainak és működésének
ellenőrzéséhez.

III. A visszavonási jog kizárása
A visszavonási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén,
amelyek nincsenek előregyártva, és amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása
vagy meghatározása alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó
személyes szükségleteire vannak szabva.

§ 9 A VitaMedia Online Store Kft. szolgáltatásai

(1) A VitaMedia Online Store Kft. által teljesítendő szolgáltatások tartalma a
VitaMedia Online Store Kft. weboldalain szereplő adatokon alapul, különös
tekintettel a megrendelés leadása, visszaigazolása és az esetleges
szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalra. A
Vevő módosítási igénye a VitaMedia Online Store Kft. felé tett, módosítási szerződés
megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A VitaMedia Online Store Kft. nem köteles
elfogadni a Vevő ajánlatát.
(2) Az ofszetminőségben nyomtatandó nyomdai termékek és nyomtatványok
előállítása egyedi esetben egy eltérő szabályozás fenntartásával történik, mégpedig a
német FOGRA intézet (a grafikai ipar kutatóintézete), valamint a Német Nyomda- és
Médiaszövetség (bvdm) által közösen kifejlesztett, nyomdai alapszínekkel történő
ofszetnyomtatásra vonatkozó DIN ISO 12647 szabvány szerint. E szerint az alábbi
tűrések érvényesek: a hulladékra 1 mm, a hajtásra 1 mm és a fűzésre 1 mm.
(3) Csekély mértékű szín- és anyageltérések előfordulhatnak. Ez a korábbi
megrendelések szín- és anyageltéréseire és érvényes. Az ilyen eltérések, amelyek nem
jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződés szerinti minőségi standardok,
tűrések és színeltérések határain belül vannak, többek között szállítóváltásból, más
anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változásokból
adódhatnak. Ezek az eltérések nem reklamálhatók meg a Vevő korábbi
megrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.
(4) Nem tartozik a VitaMedia Online Store Kft. kötelezettségei közé a megbízás
teljesítéséhez szükséges nyomtatási adatok továbbítása. Ebben az esetben eltérő
megállapodás hiányában a Vevő közreműködési kötelezettsége áll fenn.
(5) Nyomtatási segédeszközök esetében minden termékhez rendelkezésre áll a
terméktulajdonságok és a termékminőség részletes leírása, valamint feldolgozási és
adott esetben biztonsági információk. Az adott termékleírás tehát vásárlás esetén a
szerződés tartalmának része.
(6) A festékek és lakkok általában korlátozott élettartamúak. Ezeket az anyagokat úgy
gyártják, hogy azok a rendszeresen előforduló nyomtatási munkák nagy részére
alkalmasak legyenek. Ha egy vevő speciális munkákhoz, nem mindennapi anyagokon
vagy különleges igénybevételre szeretné használni a festékeket és lakkokat,
mindenképpen érdemes előzetes próba vagy leginkább egy kisebb előzetes
példányszám útján meggyőződnie arról, hogy azok alkalmasak-e a tervezett
használatra. További részletek a mindenkori termékleírásban találhatók.

§ 10 Nyomtatási adatok

(1) A VitaMedia Online Store Kft. minden nyomtatási megbízást kizárólag a Vevő
által elküldött nyomtatási adatok alapján teljesít. Ezeket az adatokat a
vevőinformációkban, különösen a „Nyomtatási adatok“ alatt szereplő formátumokban
és specifikációkkal ellátva kell elküldeni. Eltérő adatformátumok vagy más
specifikációk esetén nem garantált a hibátlan nyomtatás. A Vevő felel azért, hogy
másolatban megtartsa a nyomtatási adatokat, mert a VitaMedia Online Store Kft. a
nyomtatott termékek legyártása után törli azokat.
(2) A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy pornográf, szélsőjobb vagy szélsőbal,
rasszista, diszkrimináló, fiatalokra veszélyes, erőszakra ösztönző vagy Magyarország
alkotmányát sértő tartalmakat nem továbbít a VitaMedia Online Store Kft. nek. Ha
megszegi ezt a kötelezettségét, a VitaMedia Online Store Kft. jogosult azonnali
hatállyal felmondani a szerződést. Mindez nem érinti az egyéb jogokat és igényeket.
(3) Mielőtt elküldi a nyomtatási adatokat a VitaMedia Online Store Kft.-nek, a Vevő
köteles alaposan ellenőrizni, hogy azok megfelelnek-e az adott követelményeknek.
Amennyiben a VitaMedia Online Store Kft. -ot más vevők, egyéb harmadik
személyek vagy állami szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy
az ő információi alapján a szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított
és/vagy az ő információi alapján a VitaMedia Online Store Kft. által összeállított
adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti a
VitaMedia Online Store Kft. -t a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő
valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel
és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a
VitaMedia Online Store Kft.-nél felmerültek a jogellenes körülmények
megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi,
márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak
megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a VitaMedia Online Store Kft.
esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági
költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a
szerződés lebonyolítása során a VitaMedia Online Store Kft. által bevont teljesítési
segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti a VitaMedia Online Store Kft. által
összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti
a VitaMedia Online Store Kft.-ot a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő
valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel
és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek a
VitaMedia Online Store Kft. nél felmerültek a jogellenes körülmények
megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi,
márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak
megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a VitaMedia Online Store Kft.
esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági
költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a
szerződés lebonyolítása során a VitaMedia Online Store Kft. által bevont teljesítési
segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti a VitaMedia Online Store Kft. egyéb
jogait, ill. kártérítési igényeit. A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a
VitaMedia Online Store Kft.-nak ténylegesen semennyi vagy kevesebb költsége
keletkezett. A Vevő fenti kötelezettségei nem állnak fenn, ha nem felelős az adott
jogsértésért.

§ 11 A nyomtatási adatok ellenőrzése a VitaMedia Online Store Kft. által

(1) A VitaMedia Online Store Kft.. csak olyan mértékben köteles ellenőrizni a
nyomtatási adatokat, amennyire az az általa a megrendelési folyamat keretében
megadottakból következik. Ha a VitaMedia Online Store Kft. megállapította a
nyomtatási adatok hibás voltát, azt közli a Vevővel. A Vevő ezután köteles
megvizsgáltatni az adatokat a VitaMedia Online Store Kft.-vel nyomtathatóság
szempontjából, hibátlan nyomtatási adatokat szállítani vagy a hibás adatokkal
nyomtattatni.
(2) A nyomtatási adatok további ellenőrzésére nem kerül sor a VitaMedia Online
Store Kft. részéről. A nyomtatott termékek hibás nyomtatási adatokból eredő
esetleges hibáinak kockázatát a továbbiakban egyedül a Vevő viseli.
(3) A VitaMedia Online Store Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni a tartalmakat a
9. pont 2. bekezdésében szereplő tilalom megsértése szempontjából.

§ 12 Konvertálás, színmód saját nyomtatási adatok használata esetén, ill. színmód freedesign nyomtatási adatok esetén

(1) A nyomtatási adatoknak a megállapodás szerinti formátumoktól eltérő
formátumról való konvertálása nem tartozik a VitaMedia Online Store Kft.
kötelezettségei közé. Ha a Felek a konkrét esetben mégis megállapodnak a
konvertálásról, az a Vevő kockázatára történik. A konvertálás magában foglalja azt az
általános kockázatot, hogy a konvertálási művelet következtében adatok vesznek el
vagy a kiindulási formátumtól eltérő formában jelennek meg.
(2) A megadott CMYK-színmódtól eltérő színmódú saját nyomtatási adatok
használata esetén az adatok feldolgozása a Vevő kockázatára történik. Különösen
RGB-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti
színektől való eltérések.
(3) Az online programmal készített, a megadott RGB-színmódtól eltérő színmódú
nyomtatási adatok esetén az adatok feldolgozása szintén a Vevő kockázatára történik.
Különösen CMYK-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő
az eredeti színektől való eltérések.

§ 13 Proofok

(1) A Vevő külön díjazás ellenében kérheti paperproofok és screenproofok (proofok)
elkészítését. Egy digitális nyomtatással készülő paperproof nyomtatási képe az eltérő
nyomtatási technika miatt csekély eltéréseket tartalmaz az ofszetminőségben
legyártandó nyomdai termékhez képest. Ez a képernyőmegjelenítés miatt különösen
érvényes a screenproofokra. A VitaMedia Online Store Kft. azonban arra törekszik,
hogy az eredetit minél jobban megközelítő proofokat állítson elő.
(2) A szállítási késedelmek elkerülése érdekében a Vevő köteles a proof leszállítását
követően – amennyiben nincs kifogása a szállított prooffal szemben – azonnal
engedélyezni a nyomtatást. Az engedélyezéssel a Vevő visszaigazolja a nyomtatási
adatokat a proof által képviselt formában, a szerződés szerinti minőségi
standardoknak, tűréseknek és színeltéréseknek megfelelően.
(3) Ha a Vevő elutasítja a proofot, köteles átdolgozott nyomtatási adatokat küldeni a
VitaMedia Online Store Kft. részére (a Vevő együttműködési kötelezettsége). Ebben
az esetben az eredetileg a Vevő által választott teljesítési határidő az átdolgozott
adatok beérkezésével újraindul.
(4) A csekély mértékű eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést,
és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül
vannak, szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban
bekövetkezett változásokból adódhatnak, és nem reklamálhatók meg a
paperproofoktól, screenproofoktól vagy a Vevő korábbi megrendeléseitől való
eltérésre hivatkozva.

§ 14 Árak és szállítási költségek

(1) A VitaMedia Online Store Kft. által teljesítendő szolgáltatások árai a VitaMedia
Online Store Kft. weboldalain szereplő adatokon, valamint a szerződés megkötése és
az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő
áttekintő oldalon, és segítségképpen a mindenkori teljesítésről szóló megállapodás
időpontjában érvényes aktuális árlistán alapulnak. Az internetes portálon megadott
árak kötelezőek a VitaMedia Online Store Kft.-re nézve. Az árakat a VitaMedia
Online Store Kft. a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg visszaigazolja.
(2) A megadott árak tartalmazzák a csomagolási költségeket, a Vevőhöz történő
egyszeri kiszállítás költségeit (Magyarországon belül) és a törvényes forgalmi adót,
amennyiben a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -
kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalon nem szerepel más előírás.
Ingyenes termékek, valamint Magyarországon kívüli szállítások esetén a szállítási
költségeket a Vevő viseli.
(3) A VitaMedia Online Store Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pont 1.
bekezdése alapján meghatározza az árakat, és a megrendelés visszaigazolásával
közölje azokat a Vevővel. A Vevő jogosult a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől
számított két napon belül reklamálni a megadott árak miatt. Ha nem emel kifogást a
rendelés-visszaigazolásban meghatározott árakkal szemben, azok a Vevő által
elfogadottnak tekintendők.
(4) A VitaMedia Online Store Kft. alapvetően csak Magyarország területén belül
szállít.
(5) Amennyiben a Vevő él visszavonási jogával, viselnie kell az áruk
visszaküldésének közvetlen
költségeit. A csomagküldeményként nem feladható árukat a VitaMedia Online Store
Kft. szállítja el.

§ 15 Számlázás és fizetés

(1) A VitaMedia Online Store Kft. kiállítja a számlát az általa e-mailben
visszaigazolt szolgáltatások összegéről, és azt kizárólag e-mailben megküldi a
Vevőnek. Papírformában kiállított számla nem érvényes.
(2) A Vevő jogosult a kiállított számla kézhezvételétől számított két napon belül emailben
kifogást emelni a számla ellen. Ha a Vevő a határidőn belül nem emel
kifogást, a számla elfogadottnak tekintendő.
(3) Ha a Vevő nem emel kifogást a számla ellen, köteles legkésőbb a számla
kézhezvételétől számított hét napon belül teljesíteni a fizetést az előre meghatározott
formában. Amennyiben a VitaMedia Online Store Kft. általi teljesítés során
kiegészítő teljesítésekre kerül sor, és azokat nem kell szintén előre ellentételezni, a
fizetés számlára történik átutalással.
(4) A számlákat a kiállítást követően levonás nélkül, a megadott fizetési határidőn
belül kell kiegyenlíteni. Ha a Vevő a megadott fizetési határidőn belül nem egyenlíti
ki a számlát, a VitaMedia Online Store Kft. e-mailben felszólítást küld a részére,
amelyben felszólítja a Vevőt, hogy hét napon belül fizesse ki a számla összegét. Ha a
Vevő ekkor sem fizeti ki a számla összegét, a VitaMedia Online Store Kft. jogosult
visszalépni a szerződéstől, ha még nem került sor szolgáltatás teljesítésére a
megrendelés alapján.
(5) Ha a megrendelt szállítások és szolgáltatások kifizetése SEPA beszedési
megbízással / céges beszedési megbízással történik, a Vevő legkésőbb az
esedékességi határidő előtt egy nappal előzetes tájékoztatást kap a várható
beszedéssel kapcsolatban.
(6) A VitaMedia Online Store Kft. jogosult a fizetéseket először a régebbi
adósságokra elszámolni, és köteles tájékoztatni a Vevőt a teljesített elszámolás
módjáról. Ha már felmerültek költségek és kamatok, a VitaMedia Online Store Kft.
jogosult a fizetést először a költségekre, majd a kamatokra és végül a fő teljesítésre
elszámolni. Ettől eltérő teljesítési célokra vonatkozó megjegyzések csak fogyasztók
esetén vehetők figyelembe.
(7) Egy fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a számla összege jóváírásra került a
VitaMedia Online Store Kft. bankszámláján.
(8) Visszterhelések esetén a Vevő köteles megtéríteni a végrehajtó bank által a
VitaMedia Online Store Kft.-nek leszámlázott költségeket, kivéve ha azok nem a
Vevőt terhelik.
(9) A vállalkozó vagy a jogi személy fizetési késedelme esetén a magyar Polgári
Törvénykönyv 6:155
§ (1) és (2) bekezdése, valamint a jelen szerződés előírásai az irányadók.

§ 16 Teljesítési, szállítási idő és késedelem

(1) A teljesítési és szállítási idők számítása kizárólag munkanapokban történik. A
teljesítési idő minden esetben a rendelés-visszaigazolásban kerül meghatározásra, a
megrendelés részleteitől és mértékétől függően. A szállítási idő a rendelésvisszaigazolásban
meghatározott teljesítési határidő lejárta utáni napon kezdődik.
(2) Amennyiben a Vevő rögzített teljesítési időpontú ügyletet szeretne kötni (vagyis
az árut meghatározott időpontban szeretné megkapni), köteles arról a megrendeléssel
egy időben tájékoztatni a VitaMedia Online Store Kft.-t a különleges megjegyzések
számára fenntartott „Megjegyzések“ beviteli mezőben.
(3) Ha a VitaMedia Online Store Kft. egy megrendelés feldolgozásakor megállapítja,
hogy a megrendelést nem lehet a megadott időben teljesíteni, jogosult két nappal
meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vevő e-mailben történő értesítésével egy
időben. A VitaMedia Online Store Kft. jogosult a szállítási határidő lejárta előtt
teljesíteni a szolgáltatásait.
(4) A VitaMedia Online Store Kft. jogosult részszállítások teljesítésére.
(5) Ha a VitaMedia Online Store Kft. túllépi a jelen pont 1. bekezdésében
meghatározott legkésőbbi szállítási határidőt, a vállalkozók, ill. jogi személyek
kötelesek póthatáridőt megszabni nap közötti időtartamban. Amennyiben a VitaMedia
Online Store Kft. ezen az időtartamon belül sem szállítja le az árut, a másik fél
jogosult visszalépni a megrendeléstől.
(6) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a) Ha a Felek a termék feladásában állapodtak meg, a szállítási határidők és időpontok
a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott egyéb harmadik
személynek történő átadás időpontjára vonatkoznak;
b) Ha a VitaMedia Online Store Kft. teljesítési késedelembe esik vis maior vagy
egyéb olyan események miatt, amelyek nem csak átmenetileg nehezítik meg vagy
teszik lehetetlenné a teljesítést a VitaMedia Online Store Kft. számára – ilyenek
elsősorban az üzemzavarok, anyag- vagy energiabeszerzési problémák, szállítási
késedelmek, sztrájkok, jogszerű kizárások, hatósági intézkedések, valamint a
kimaradó, nem megfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről –
és amelyek nem az ő hibájából történtek, a VitaMedia Online Store Kft. nem felel a
késedelemért. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, a VitaMedia Online Store Kft.
jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő
felfutási idő hozzáadásával. Ha az akadályoztatás nem átmeneti jellegű, a VitaMedia
Online Store Kft. jogosult a még nem teljesített rész tekintetében részben vagy
egészben visszalépni a szerződéstől. Ha az akadályoztatás két hónapnál tovább áll
fenn, a Vevő egy megfelelő póthatáridő kitűzése után jogosult a még nem teljesített
rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.
(7) A teljesítési határidő betartása a VitaMedia Online Store Kft. részéről feltételezi a
Vevő szükséges együttműködési intézkedéseinek időben történő, teljes körű és
szabályszerű végrehajtását, beleértve a nyomtatásra kész adatok és a nyomtatási
engedély továbbítását a Vevő részéről, valamint a fizetés beérkezését, ill.
hitelkártyával történő fizetés esetén a fizetés engedélyezését a hitelkártyát kibocsátó
intézmény részéről, kivéve ha a Felek kivételes esetben számlára történő fizetésben
állapodtak meg. Ha a nyomtatásra kész adatok, ill. a nyomtatási engedély csak 10:00
óra után érkezik be a VitaMedia Online Store Kft.-hez, a teljesítési határidő a
következő munkanapon kezdődik.
9) A fogyasztó fizetési késedelme esetén minden jogos felszólítás után 5 € felszólítási
díj fizetendő. Vállalkozók és jogi személyek fizetési késedelem esetén kötelesek a
magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 § (1) bekezdése szerinti kamatokat megfizetni,
valamint a VitaMedia Online Store Kft. részére kifizetni a magyar Polgári
Törvénykönyv 6:155 § (2) bekezdésében meghatározott 40 € (negyven euró)
átalánydíjat a követelésbehajtás költségeire való tekintettel.

§ 17 Kockázatok átszállása

(1) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek:
a) Az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata a szállítást
végző személynek történő átadás időpontjában (ehhez a rakodási művelet kezdete az
irányadó) száll át a Vevőre. Ez attól függetlenül érvényes, hogy ki viseli a feladási
költségeket, ill. akkor is, ha a szállítást saját dolgozók végzik. Ha a feladás vagy az
átvétel a Vevő hibájából késik, a kockázat azon a napon száll át a Vevőre, amikor a
szállítandó áru szállításra kész, és a VitaMedia Online Store Kft. jelezte ezt a Vevő
felé.
b) A Vevő kérésére, amennyiben azt külön jelzi legkésőbb a megrendeléssel egy
időben, a VitaMedia Online Store Kft. biztosítást köt a küldeményre a biztosítható
károk ellen, a Vevő költségére.
c) Ha a szállítmány kézbesíthetetlen megjelöléssel visszaérkezik, a VitaMedia Online
Store Kft. nem köteles azt megőrizni a Vevő részére, kivéve ha a Vevő nem tehet a
kézbesítési akadály felmerüléséről. A feladás szabályszerűségének ellenőrzése, a
Vevő értesítése és egy megfelelő elszállítási határidő lejárta után VitaMedia Online
Store Kft. jogosult megsemmisíteni vagy egyéb módon hasznosítani a szállítmányt.
Ez nem érinti a VitaMedia Online Store Kft. térítési igényét, amennyiben a
szállítmányt nem lehet más módon hasznosítani. Az ideiglenes megőrzés a Vevő
kockázatára történik.
(2) Ha a Vevő fogyasztó, az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének
kockázata csak annak átadásával száll át a Vevőre. Az átadással egyenrangúnak
számít, ha a Vevő késlekedik az átvétellel és ha a „Tárolás engedélyezése“ opció
választása esetén az árut elhelyezték a megállapodás szerinti tárolóhelyen.
(3) Ha a Felek abban állapodtak meg, hogy az árut a Vevő szállítja el a VitaMedia
Online Store Kft.- től, a VitaMedia Online Store Kft. elszállításra készen elhelyezi az
árut a megállapodás szerinti címen és értesíti a Vevőt arról, hogy az áru elszállításra
kész. A Vevő köteles az értesítéstől számított egy héten belül elszállítani az árut. Ha
késlekedik az áru elszállításával, a VitaMedia Online Store Kft. jogosult egy
megfelelő póthatáridőt kitűzni, és annak lejárta után az árut a Vevő költségére
elküldeni a Vevőnek. A VitaMedia Online Store Kft. a póthatáridő kitűzésekor
felhívja a Vevő figyelmét a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire.
(4) A VitaMedia Online Store Kft. akkor jogosult részszállítások teljesítésére, ha a
részszállítás elfogadható a Vevő részéről a szerződésben meghatározott rendeltetési
cél alapján, biztosítva van a fennmaradó áruk szállítása is, és a részszállítás nem okoz
jelentős többletráfordítást vagy pótlólagos költségeket a Vevőnek (kivéve, ha a
VitaMedia Online Store Kft. magára vállalja a többletráfordítást vagy a pótlólagos
költségeket). Ha a Vevő fogyasztó, az előző mondat érvényes azzal a kikötéssel, hogy
a VitaMedia Online Store Kft. teljes mértékben magára vállalja a pótlólag felmerülő
költségeket (pl. feladási költségek).

§ 18 Tulajdonjog fenntartása

(1) A VitaMedia Online Store Kft. fenntartja magának a szállított áru tulajdonjogát a
szerződésből eredő követelések teljes megfizetéséig.

§ 19 Beszámítás, visszatartás és engedményezés

(1) A fogyasztók és a VitaMedia Online Store Kft. jogosultak az egymással szemben
fennálló lejárt pénzköveteléseiket a másik félnek címzett nyilatkozat megküldésével
beszámítani.
(2) Vállalkozók és jogi személyek csak akkor jogosultak beszámításra és visszatartása
igényeik alapján, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem
vitatottak. A VitaMedia Online Store Kft. jogosult beszámítani a vállalkozókkal vagy
jogi személyekkel szemben fennálló követeléseit ez utóbbiak követeléseibe.
(3) A Vevő a jelen szerződésből eredő igényeit csak a VitaMedia Online Store Kft.
előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyekre
(engedményezheti). Ha a Vevő fogyasztó, a VitaMedia Online Store Kft. saját
igényeit csak a fogyasztó előzetes hozzájárulásával számíthatja be.

§ 20 Kellékszavatossági jog

(1) A kellékhiány miatti szavatossági igények kizártak abban az esetben, ha a hiba a
Vevő által továbbított hibás, hiányos vagy egyéb szempontból nem megfelelő
nyomtatási adatok miatt merült fel.
(2) A Vevő köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. A VitaMedia
Online Store Kft. nem felel azokért a károkért, amelyek a Vevő részéről történt
késedelmes hibabejelentésből adódnak. (3) Ha a Vevő fogyasztó, a törvényes
kellékszavatossági jog az irányadó.
(4) Ha a Vevő vállalkozó vagy jogi személy, a törvényes kellékszavatossági jog az
irányadó a következő módosításokkal:
(i) A fenti személyek kötelesek haladéktalanul megvizsgálni a leszállított áruk
minőségét és mennyiségét, és a nyilvánvaló kellékhiányokat haladéktalanul, de
legkésőbb az áru kézhezvételétől számított tizennégy napon belül bejelenteni a
VitaMedia Online Store Kft.- nél. A határidő betartásához elegendő a bejelentés
időben történő elküldése. A kellékhiány bejelentése történhet írásban, e-mail vagy
telefax útján.
(ii) Ha a Vevő a nyilvánvaló (minőségi vagy mennyiségi) hiba miatti kellékhiányokat
nem jelenti be a VitaMedia Online Store Kft.-nél, úgy tekintendő, hogy a VitaMedia
Online Store Kft. hibátlanul teljesített. Ebben az esetben a Vevő már nem jogosult
kifogást emelni a nyilvánvaló kellékhiányok miatt.
(iii) A VitaMedia Online Store Kft. az utólagos teljesítés keretében jogosult a
nyomtatványokat vagy nyomtatási segédeszközöket a saját döntése szerint kijavítani
vagy újra szállítani.
(iv) Szavatossági igények kizárólag a megállapodás szerinti termékminőségtől való
jelentős eltérések vagy a termék használhatóságának jelentős mértékű akadályozása
esetén állnak fenn. Különösen a nyomtatványok és nyomtatási segédeszközök
termékleírásaiban szereplő szokásos tűréseket kell figyelembe venni.
(5) A megrendelt árumennyiséghez képest 5 %-os túl- vagy alulszállítás megengedett.
Ennek oka lehet többek között selejtpapír, indító ívek, a további feldolgozást végző
gépek kialakító példányai vagy a felső és alsó ívek termelésfüggő hulladéka,
amelyeket nem válogatnak ki. A VitaMedia Online Store Kft. köteles erről előre,
legalább két nappal a szállítás előtt tájékoztatni a Vevőt. A Vevő ténylegesen szállított
mennyiséget köteles megfizetni.

§ 21 Műszaki és kialakításbeli eltérések

(1) A vitaprint.hu oldalon található ábrák eltérhetnek a tényleges termékektől. Az
egyes böngészők eltérő beállításai, a korlátozott színmegjelenítések, a szokásos
ingadozások vagy egyéb műszaki okok miatt adataink nem kötelezőek, de törekszünk
arra, hogy minél hitelesebbek legyenek. Ezért a VitaMedia Online Store Kft.
nyomatékosan fenntartja magának az anyagminőséget, színt, súlyt, méreteket,
kialakítást vagy egyéb jellemzőket érintő csekély mértékű eltérések jogát. A
méretadatok szintén csak iránymutatóul szolgálnak, amelyek segítenek a Vevőnek a
választásban. Hossz- és szélességbeli tűréseket is megadtunk, mivel rugalmas
anyagokkal dolgozunk. A méretadatok feltüntetése a különböző gyártóknál eltérő
lehet. Eltérések lehetnek továbbá az egyes termékek és a különböző gyártók között. A
nem megfelelő konfekcióméretek nem szolgálhatnak reklamáció alapjául. A
nyomtatási minőség és a moshatóság nagymértékben függ a használt textíliától és
annak felületétől, valamint az anyagok kikészítésétől. A nyomtatási minőség eltérései
egy sorozaton belül, valamint a mérsékelt moshatóság a fenti kritériumok miatt nem
szolgálhat reklamáció alapjául.
(2) Használati utasítás
A nyomtatott textíliákat nem szabad finom mosószerrel mosni. Az első mosásra
legkorábban a nyomtatás utáni 14. napon kerüljön sor 30° C-on, kifordítva a terméket.
Ügyeljen arra, hogy a nyomtatott oldal nem vasalható. Egyebekben az áruhoz
mellékelt mosási információkat kell figyelembe venni.

§ 22 Elévülés

(1) Ha a Vevő fogyasztó, igényeinek elévülése a törvényi előírásokhoz igazodik.
(2) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, kellékszavatossági igényei két éven belül
évülnek el.
(3) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, egyéb kártérítési igényeinek vagy a
ráfordítások megtérítésére vonatkozó igényeinek elévülési ideje szintén két év.
(4) Az elévülés az áru átvételével kezdődik.

§ 23 Átalány kötbérigények a vevővel szemben

Ez a pont vállalkozókra és közjogi személyekre vonatkozik.
(1) A Felek az alábbi esetekre fix összegű kártérítés-, kárpótlás-, ill. térítésfizetésben
állapodnak meg (átalányigény):
a) A VitaMedia Online Store Kft. határidő kitűzésével felmond a Vevőnek a Vevő
együttműködési kötelezettségének megszegése, elsősorban hibátlan nyomtatási adatok
megküldésének elmulasztása miatt;
b) A VitaMedia Online Store Kft. határidő kitűzésével visszalép a szerződéstől a
Vevő fizetési késedelme miatt;
c) A VitaMedia Online Store Kft. azonnali hatállyal felmond a Vevőnek a nyomtatási
adatokra vonatkozó előírások vétkes megszegése miatt;
d) A VitaMedia Online Store Kft. egyéb, a Vevő terhére írható lényeges ok miatt
felmond a Vevőnek;
e) A Vevő rendes felmondással felmondja a szerződést anélkül, hogy arra a
VitaMedia Online Store Kft. hibás magatartása indította volna, ill. anélkül, hogy
bármilyen lényeges ok állna fenn.
(2) A fix összegű kötbérigény 15,00 és 25,00 € közötti bruttó megrendelési érték
esetén 5,00 €, 25,00 és 500,00 € között 15,00 € és 500,00 € fölött 25,00 €. Ha
vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetében a nyomtatási megbízást már
teljesítették vagy olyan szakaszban van, amikor az automatizált nyomtatási folyamat
már nem állítható le, az átalányigény összege a nettó megrendelési érték (vagyis az
áfa nélküli megrendelési érték).
(3) A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a VitaMedia Online Store Kft -nek
semennyi vagy csak csekély mértékű kára, ill. költsége keletkezett, a térítés összege
aránytalanul magas vagy egyéb szerzés áll fenn.
(4) A VitaMedia Online Store Kft. jogosult annak bizonyítására, hogy nagyobb
mértékű kára, ill. költsége keletkezett, vagy a méltányos térítés összege magasabb.
§ 24 A nyomtatáshoz használt anyagok tulajdonjoga, archiválás, szerzői jogok
(1) A nyomtatványok előállításához a VitaMedia Online Store Kft. által legyártott és
felhasznált anyagok tulajdonjoga, szerzői jogai és minden egyéb oltalmi jog a
VitaMedia Online Store Kft.-t illeti meg.
(2) A próbanyomatok, ill. példányok hat hónap után megsemmisítésre kerülnek, ha
addig nem érkezik kifogás a Vevő részéről. A megküldött nyomtatási adatok a
nyomtatott termékek elkészítése után törlésre kerülnek. A VitaMedia Online Store
Kft. jogosult, de nem kötelezett a megsemmisítésre és a törlésre.
(3) A Vevő garantálja, hogy birtokában van az elküldött adatok használati, továbbítási
és közlési jogainak, különös tekintettel a szöveges és képes anyagokra. A szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékben használati jogot biztosít a VitaMedia Online Store
Kft.-nek . Ezzel a VitaMedia Online Store Kft. sokszorosítási jogot nyer ideiglenes
tárolás és adatfeldolgozás céljából. Ezen kívül a Vevő egyedi esetekben, külön
megállapodás alapján további használati jogokat biztosít a VitaMedia Online Store
Kft. nak.
(4) A Vevő köteles megtéríteni a VitaMedia Online Store Kft.-nek a harmadik
személyek általi igénybevételből adódó, oltalmi vagy egyéb jogok megsértése miatt
felmerült károkat, kivéve ha azokért nem felelős. A Vevő mentesíti a VitaMedia
Online Store Kft.-t minden olyan hátrány alól, amelyek harmadik személyek általi
igénybevételből adódóan a Vevő terhére írható, kárt okozó magatartás miatt
keletkeztek.

§ 25 Titoktartás

(1) Üzleti és üzemi titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik
félre vonatkozó bizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek
tudomására. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony lejárta után is érvényben
marad.
(2) Olyan sajtónyilatkozatok, tájékoztatások és egyéb anyagok közzététele,
amelyekben az egyik szerződő fél a másikra hivatkozik, csak előzetes írásbeli
hozzájárulás (e-mail, telefax, levél) után engedélyezett. Ettől függetlenül a VitaMedia
Online Store Kft. megnevezheti a Vevőt referenciavevőként, és a teljesített
szolgáltatásokat önreklám keretében sokszorosíthatja és terjesztheti, valamint
nyilvánosan közölheti, hozzáférhetővé teheti és hivatkozhat azokra, kivéve ha a Vevő
érvényesíteni tudja ezzel ellentétes, jogos érdekét.

§ 26 Záró rendelkezések

(1) A szerződéskötésre a magyar jog érvényes, az áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.
(2) Arra az esetre, ha a Vevő vállalkozó vagy közjogi személy, a felek megállapodnak
abban, hogy a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő
valamennyi jogvita teljesítési helye és illetékessége Budapest. A kizárólagos
illetékességet a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő állandó
választott bíróság gyakorolja. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Mindkét fél jogosult
egy választott bírót delegálni a választott bírók listájáról, akik a választott bírók eljáró
tanácsának elnökét megválasztják.
(3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, első
sorban a magyar Polgári Törvénykönyv előírásai alkalmazandók.
(4) A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy egyéb megállapodások valamely
rendelkezésének hatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi
rendelkezés vagy megállapodás hatályát.
(4) A Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését megértette és
tudomásul vette, és azt mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Budapest, 2020.08.12.

Nyomtatás