Adat védelem

Webhely adatvédelmi nyilatkozata és egyúttal az érintettek tájékoztatása az EU adatvédelmi rendelete 13. és 14. cikkelye értelmében

Általános adatok

Felelősökkel kapcsolatos információk Vállalkozás megnevezése:
Törvényes képviselet: Cím:
Adatvédelmi megbízott elérhetősége:
VitaMedia Online Store Kft
Élő- Kazinczy Anna Edit
1036 – Budapest, Kolosy tér 5-6.
info@vitaprint.hu

Általános adatfeldolgozási információk

Az adatok:
Csak az önként megadott személyes adatokat gyűjtjük. Ezen felül
semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Személyes azonosításra
alkalmas adatainak a törvényi tényállás hatályát meghaladó feldolgozása
csak saját kifejezett hozzájárulására történik meg.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés. Az adatokat megkapók köre:
Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik.

Külső szolgáltatók és egyéb megbízottak.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta
vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében
előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli
szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési
időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

A webhelyhez kapcsolódó konkrét információk

Hírlevél alkalmazása

A hírlevelünkre történő feliratkozás keretében közli velünk az e-mail címét
és esetlegesen egyéb adatokat. Ezeket az adatokat mi kizárólag a hírlevél
kiküldéséhez használjuk fel. A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatait
addig fogjuk tárolni, amíg a hírlevélről le nem iratkozik. A leiratkozás
bármikor lehetséges a hírlevélben elhelyezett hivatkozáson keresztül vagy
a nekünk küldött ilyen értelmű üzenettel. A leiratkozással visszamondja email
címének használatát.

A valamely áru vagy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatosan megadott email
címét ezen felül kizárólag a rendelthez hasonló saját áruink vagy
szolgáltatásaink közvetlen reklámozására használjuk hírlevél formájában,
amennyiben ezt a felhasználást nem tiltotta le. Az e-mail címének
használatát bármikor letilthatja anélkül, hogy az alap díjszabáson felüli
költségei keletkeznének. A letiltás (és ezzel együtt a hírlevelünkről történő
leiratkozás) e-mail címünkre (lásd Impresszum) küldött megfelelő üzenettel
történhet.

A Google Analytics használata

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) webelemző, Google
Analytics szolgáltatását. A Google Analytics a webhelyünk Ön általi
használatának elemzését az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlok,
úgynevezett sütik használatával teszi lehetővé. Az információk, amelyeket
ezek a sütik a webhelyünk használatával kapcsolatban létrehoznak,
rendszerint a Google valamely Egyesült Államokbeli szerverére kerülnek,
ott tárolódnak. Amennyiben a webhelyen bekapcsolja az IP- anonimizálást,
akkor az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági
Térségről kötött megállapodás szerződéses államaiban a Google először
lerövidíti az IP-címét. Csak kivételes esetekben történik az, hogy a teljes
IP-cím elküldése után az Egyesült Államokban a Google szerverén történik
a rövidítés. A webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a
webhelyet, jelentést állítson össze a webhelyi tevékenységekről, és hogy a
webhely üzemeltetője számára a webhely használatához és az internet
használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google
Analytics keretében a böngésző által elküldött IP-címeket nem egyesítik a
Google egyéb adataival. A sütik tárolása a böngészőben a megfelelő
beállítással megakadályozható; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy
ebben az esetben a webhely egyes funkciói nem lesznek teljes egészében
használhatók. Ezen felül megakadályozható, hogy a süti által létrehozott, a
webhely használatára vonatkozó (pl. IP-cím) adatokat a Google
észlelhesse és feldolgozhassa az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető
böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével. Ami az elemző
eszközök teljes IP-címmel történő használatával kapcsolatos vitát illeti,
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a webhely a Google Analytics
használatakor a „_anonymizeIp()ˮ bővítményt alkalmazza, ami azt jelenti,
hogy az IP-címet csak lerövidítve dolgozza fel, így kizárja azok közvetlen
személyhez köthetőségét. Mobil eszközön kattintson erre a hivatkozásra,
amivel a böngészőben a későbbiekben ezen a webhelyen
megakadályozhatja a Google Analytics névtelen adatgyűjtését a „Opt-Out-
Cookiesˮ (süti letiltás) segítségével.

Google AdWords konverzió követés

A webhely használja a Google Inc. („Googleˮ) Google Adwords konverziót
követő, webelemző szolgáltatását. A Google AdWords konverziót követő
eszköz a webhelyünk Ön általi használatának elemzését ugyancsak a
számítógépén elhelyezett sütik használatával teszi lehetővé. Az
információk, amelyeket ezek a sütik a webhelyünk használatával
kapcsolatban létrehoznak, a Google valamely Egyesült Államokbeli
szerverére kerülnek, ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra
használja, hogy kiértékelje, milyen módon használják a webhelyet,
jelentést állítson össze a webhely üzemeltető számára a webhelyi
tevékenységekről, és hogy a webhely használatához és az internet
használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. A Google
ezeket az információkat harmadik félnek is továbbítja, amennyiben a
törvény azt előírja vagy amennyiben az adatokat a Google megbízásából
harmadik fél végzi. Az adatokat a Google semmi esetre sem fogja a
birtokában levő más adatokhoz kapcsolni. A sütik használatát a
böngészőben általánosan meg lehet akadályozni a sütik elmentésének
letiltásával.

Facebook tetszik gomb

A webhely használja a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA (továbbiakban „Facebookˮ) beépülő közösségi modulját.
Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a
tevékenységéről a Facebook szervere automatikusan adatokat fog kapni.
A webhely üzemeltetőjének a Facebook által gyűjtött adatok terjedelmére
és a gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a
Facebookba, akkor a látogatását a Facebook a fiókjához tudja rendelni.
További információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatával
kapcsolatban: http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 gomb

A webhely használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (továbbiakban „Googleˮ) beépülő közösségi
modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a
tevékenységgéről a Google szervere automatikusan adatokat fog kapni. A
webhely üzemeltetőjének a Google által gyűjtött adatok terjedelmére és a
gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Googlebe,
akkor a látogatását a Google a fiókjához tudja rendelni. További
információk a Google +1 gomb adatvédelmi aspektusaival kapcsolatban:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter gomb

A webhely használja a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA (továbbiakban „Twitterˮ) beépülő közösségi
modulját. Amikor ilyen beépülő modult tartalmazó oldalt nyit meg, akkor a
tevékenységéről a Twitter szervere automatikusan adatokat fog kapni. A
webhely üzemeltetőjének a Twitter által gyűjtött adatok terjedelmére és a
gyűjtés módjára semmiféle befolyása nincs. Ha bejelentkezett a Twitterbe,
akkor a látogatását a Twitter a fiókjához tudja rendelni. További
információk a Twitter adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban:
https://twitter.com/privacy.

Saját „sütikˮ használata

A webhely felhasználóbarátabb viselkedése kedvéért saját „sütikˮ-et
használ (a „sütiˮ olyan adatállomány, amit a webszerver küld a felhasználó
böngészőjének, amit az eltárol, majd később kiolvas). A sütik használatát a
böngészőben általánosan meg lehet akadályozni mentésük letiltásával. Ez
azonban korlátozhatja a funkcióképességet.

A további adatfeldolgozással kapcsolatos információk

Pályázathoz kapcsolódó konkrét információk

Az adatok: Pályázati adatok Feldolgozás célja: A pályázati eljárás
lefolytatása Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról
jogszabály rendelkezik.

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és
webhely-tárolással megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta
vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között
ügyfelek és érdeklődők a megrendelésgyűjtés keretében.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében
előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli
szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: A pályázati adatok a döntés közlése után
rendszerint három hónapon belül törlésre kerülnek, amennyiben nem
kaptunk beleegyezést

hosszabb adattárolásra a pályázók adatbázisába történő bekerülés
érdekében.

Különleges információk az ügyfelek és érdeklődők adatainak feldolgozásával
kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben
ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Feldolgozás célja: Szerződésteljesítés, többek között ajánlatok,
megbízások, értékesítés és számlázás, minőségbiztosítás

Az adatokat megkapók köre: Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály
rendelkezik

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és
webhely-tárolással, csomagküldéssel, szállítmányozással és logisztikával,
nyomdai munkákkal és információ küldéssel megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta
vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között
fizetőképesség lekérdezése számlára vásárlás esetén, információk
elektronikus küldése, minőségbiztosítási célok.

Továbbítás harmadik országba: A szerződés teljesítése keretében
előfordulhat, hogy a megbízások feldolgozását az Európai Unión kívüli
szolgáltatókra bízzák.

Adatok tartós tárolása: Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési
időhöz igazodik, ez rendszerint 10 év.

Különleges információk az alkalmazottak adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok:

Feldolgozás célja: Az adatokat megkapók köre:

A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben ezen túlmenő
adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Szerződésteljesítés a foglalkoztatási jogviszony keretében

Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között
pénzügyigazgatóság, társadalombiztosítási igazgatóság, szakmai
szervezetek

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és
webhely-tárolással, bérszámfejtéssel, útiköltség elszámolással, biztosítási
szolgáltatásokkal, járműhasználattal megbízott szolgáltatók.

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta
vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi, többek között
megrendelésgyűjtés, biztosítási szolgáltatások,
A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások

feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák -.

Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez
rendszerint 10 év.

továbbítás harmadik országba: Adatok tartós tárolása:

Különleges információk az beszállítók adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az adatok: A szerződés teljesítéséhez megadott adatok; adott esetben
ezen túlmenő adatok kifejezett beleegyezés alapján kezelve.

Feldolgozás célja: minőségbiztosítás

Az adatokat megkapók köre:

továbbítás harmadik országba:

Adatok tartós tárolása:
Szerződésteljesítés, többek között érdeklődések, beszerzés,

Közhivatalok, amennyiben arról jogszabály rendelkezik, többek között
pénzügyigazgatóság, vám

Külső szolgáltató vagy egyéb, többek között adatfeldolgozással és
webhely-tárolással, könyveléssel, fizetés lebonyolítással megbízott
szolgáltatók

További külső helyek, amennyiben az érintett ahhoz beleegyezését adta
vagy a továbbítást valamely fontosabb érdek megengedi.

A szerződés teljesítése keretében előfordulhat, hogy a megbízások
feldolgozását az Európai Unión kívüli szolgáltatókra bízzák, többek között
e-mail szolgáltatók [.

Az adattárolás ideje a törvény által előírt megőrzési időhöz igazodik, ez
rendszerint 10 év.

Egyéb információk és kapcsolattartás

Ezen felül bármikor kérheti a tárolt adatok megismerésének, javításának
vagy törlésének lehetőségét, illetve élhet a feldolgozás korlátozásának,
valamint a feldolgozás és az adattovábbítás joga elleni tiltakozás jogával.
Kapcsolatba léphet velünk e-mailben vagy postai úton. Jogában áll
továbbá panasz esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni.

Nyomtatás